top of page
  • Writer's pictureTop Media

Kā izveidot efektīvu digitālā mārketinga stratēģiju?

Updated: Mar 31, 2020

Arvien vairāk uzņēmumu, cenšoties sasniegt arvien augstākus rezultātus, sāk pievērst lielāku uzmanību digitālajam mārketingam un tā izmantošanai uzņēmējdarbībā, bet tikai neliela daļa sāk ar strukturizētas digitālā mārketinga stratēģijas izstrādi.


Atsaucoties uz “Smart Insights” datiem, 47% uzņēmumos joprojām netiek veidots strukturizēts plāns jeb stratēģija digitālā mārketinga darbībām, kas var ietekmēt uzņēmumu ilgtermiņa mērķu sasniegšanu. Pat nelieliem uzņēmumiem nepieciešams izmantot digitālā mārketinga vajadzībām nepieciešamās stratēģijas dokumentēšanu. Šādi uzņēmumiem ir iespēja objekīvi sekot līdzi digitālā mārketinga sniegtajiem rezultātiem.

2016-11-16_10-55-49

Diagramma veidota balstoties uz “Smart Insights” veikto pētījumu


Kas ir digitālā mārketinga stratēģija?

Izveidot strukturizētu digitālā mārketinga stratēģiju ir daudz vienkāršāk nekā tas izklausās. Digitālā mārketinga stratēģija ir turpmāko soļu jeb darbību plāns, kas paaugstina ieguldītā darba un resursu efektivitāti.


Stratēģijas izstrāde nebūt nav jāuztver, kā kāds šausminošs process, bet gan vairāk jāskatās uz to, kā uz aktivitāšu kopumu, kas palīdzēs Jums nokļūt tuvāk nospraustajam mērķim pēc iespējas īsākā laika periodā.


Brīdī, kad uzņēmums ķeras klāt digitālā mārketinga plānošanai, tas jau ir soli tuvāk mērķim. Digitālā mārketinga stratēģija kalpo kā atgādinājums par to, kas jau ir izdarīts, un  to, kas vēl ir jāpaveic.


Piemēram, pat ja vēlamais mērķis ir palielināt potenciālo klientu skaitu, tad ar vienkāršas digitālā mārketinga stratēģijas palīdzību ir iespējams abstraktu mērķi pārvērst izmērāmā plānā, izceļot soļus, ko nepieciešams realizēt, lai stratēģija būtu efektīva.


Pieci soļi efektīvai digitālā mārketinga stratēģijai


Definē

Pirmais solis ceļā uz efektīvu digitālā mārketinga stratēģijas izstrādi ir precīza uzņēmuma mērķu definēšana, lai spētu saplānot nākošos rīcības soļus, kas palīdzēs to sasniegšanā.

•   Ko Jūsu uzņēmums vēlas uzlabot savā līdzšinējā darbībā?

•   Kā izstrādāto plānu iespējams pārvērst reālā darbībā?


Šādu jautājumu uzdošana var aizvest Jūs uzreiz pie pareizajām atbildēm vai arī var radīt arvien jaunus jautājumus, par kuriem sākumā pat neaizdomājāties. Tas radīs labāku izpratni par to, kā digitālā mārketinga stratēģijas izstrāde Jums var palīdzēt, un motivēs Jūs strādāt un turpināt attīstīt savu biznesu.


Analīzē

Pirms došanās pie reāla pircēja, nosakiet savas vēlamās mērķauditorijas parametrus. Potenicālo pircēju profila, vēlmju un vajadzību analīze var palīdzēt Jums sasniegt viņus daudz efektīvāk, tādēļ šo soli nevajadzētu ignorēt.


Darbu varat sākt arī ar pašreizējo vērtību analīzi, izmantojot digitālā mārketinga kanālus. Analizējiet savus līdzšinējos sasniegumus, izvērtējiet, kas darbojas efektīvi un kā to būtu vēl vairāk iespējams uzlabot.


Personīgie mediji

Tas attiecas uz digitālajiem līdzekļiem, kas ir Jūsu uzņēmuma īpašums, iekļaujot uzņēmuma mājaslapu, sociālo tīklu profilus, blogus, vizuālo saturu un visu pārējo uzņēmumam piederošo. Jūsu rīcībā un īpašumā esošie kanāli ir vitāla digitālā mārketinga stratēģijas daļa, kas ir sākuma punkts, lai parādītu savu klātbūtni tirgū, kā arī atspēriena punkts turpmākajām darbībām.


Nopelnītie mediji

Tas norāda uz to, ko Jūsu uzņēmums ir ieguvis no citiem. Tās var būt atsauksmes par Jūsu uzņēmumu, aktivitātes sociālajos tīks, piemēram, dalīšanās ar Jūsu uzņēmuma ierakstiem (shares), uzņēmuma pieminēšana (mentions), pozitīvu ierakstu veikšana Jūsu sociālo tīklu profilos utt. Veiksmīgāko panākumu analīze spēs Jums sniegt lielisku izpratni par nākamajiem darbības soļiem, veidojot digitālā mārketinga stratēģiju.


Nopirktie mediji

Tas ietver Google Adwords, apmaksātus sociālo tīklu ierakstus un visu pārējo, kas par papildus samaksu palielinājis Jūsu redzamību digitālajā vidē. Izmantojiet šīs platformas, lai veiktu to rezultātu analīzi un izlemtu, uz kuru no tām vairāk fokusēties, ņemot vērā uzņēmuma mērķus, budžetu un rezultātu efektivitāti.


Plāno

Mērķu un pašreizējo vērtību dokumentācija var jūs novadīt pie fakstiskas darbības- digitālā mārketinga stratēģijas plānošanas. Digitālā mārketinga kalendārs varbūt noderīgs, lai sekotu līdzi Jūsu pabeigtajām un nepabeigtajām darbībām katrā kampaņā.


Eksistē dažādu veidu plāni, kas var sekmēt jūsu digitālā mārketinga stratēģiju, un katra lietošana ir atšķirīga:

  1. Dienas un nedēļas darbības plāns;

  2. Kampaņas plāns;

  3. Gada plāns;

  4. Ilgtermiņa vīzija.

Katrs no šiem plāniem var palīdzēt Jums sasniegt izvirzītos mērķus. Lai arī liekas, ka to izveidošana būs laikietilpīga, ilgtermiņā šis process palīdzēs Jūsu uzņēmumam izcelties starp konkurentiem. Atsaucoties uz “Smart Insights” datiem, tikai 32% uzņēmumu veido gada plānu digitālajam mārketingam, un tikai 10% uzņēmumu ir izveidota digitālā mārketinga ilgertmiņa vīzija.


Realizē

Šis ir tas solis, kad plānošana noved pie reālas rīcības. Jo detalizētāks ir darbības plāns, jo lielāka iespēja, ka mierīgi izbaudīsiet tā realizāciju un izvairīsieties no nepatīkamiem pārsteigumiem.


Kad kampaņa ir gatava sākt savu darbu, komandai ir jābut gatavai sadarboties, pabeigt darāmos dagbus līdz galam, lai nodrošinātu efektīvu mērķa sasniegšanu.

Iepriekšēja darbību plānošana vienmēr ir noderīga, taču tas nenozīmē, ka ir neizbēgami jāseko līdzi katrai detaļai, kas ir aprakstīta darbības plānā.


Digitālā mārketinga stratēģijas realizacijas procesā Jums vienmēr jāatrod vieta arī kreativitātei, ekspermentiem, kā arī ātrai reakcijai, ja ir notikušas neparedzētas pēdējā brīža izmaiņas.

  1. Vai ir kāds kanāls, kas nesniedz rezulātus, kādus gaidījāt?

  2. Vai atradāt jaunu iespēju, kas varētu dot priekšrocības Jūsu kampaņai?

  3. Vai ir kādas izmaiņas Jūsu noliktajos mērķos?

  4. Vai Jūs tiešām pārzinat savu mērķauditoriju?

Ja jūs kavējaties ar atbildi kaut vai uz vienu no šiem jautājumiem, Jums joprojām ir iespēja pielāgot savu digitālā mārketinga stratēģiju atbilstoši nepieciešamajām izmaiņām pat tās realizācijas laikā.


Izmēri rezulātus

Digitālā mārketinga stratēģisko darbību rezultātu mērīšana iekļauj sevī katru Jūsu veikto rīcību un soli. Sākot no KPI (key performance indicator jeb mērāmas vērtības, kas demostrē, cik efektīvi Jūsu uzņēmums sasniedz savus biznesa mērķus) definēšanas un plānošas, līdz pat darbību analīzei un realizācijai, kas parāda sasniegtos rezultātus un norāda uz problēmām, pie kurām vēl jāpiestrādā.


Nekoncentrējaties uz darbībām, kas nevirza Jūs tuvāk rezultātiem. Pievērsiet uzmanību mērījumiem, kas norāda uz to, vai esat tuvāk sava plāna veiksmīgai realizācijai, un kādi soļi jāveic, lai veiksmīgi tur nokļūtu.


Precīza KPI definēšana var palīdzēt precīzāk izmērīt Jūsu digitālās mārketinga stratēģijas nestos rezultātus un izanalizēt, kas Jūs virzīja tuvāk mērķim un kādiem uzlabojumiem vēl vajadzētu tikt veiktiem.

Atceries!

Digitālā mārketinga stratēģija var būt pirmais solis ceļā uz lielākiem biznesam plāniem, ja atvēlēsiet tam nepieciešamos laika un budžeta resursus.


Patiesībā jau mirklī, kad saprotat, ka Jūsu uzņēmumam ir nepieciešama digitālā mārketinga stratēģija, Jūs jau esat par soli tuvāk savu mērķu sasniegšanai. Ne visi uzņēmumi veido detalizētu un dokumentētu plānu digitālā mārketinga stratēģijai. Plānošana palīdzēs Jums veiksmīgi realizēt visus digitālā mārketinga soļus, un saprast katras iepriekš izietās fāzes nepieciešamību un pievienoto vērtību, ko tā Jums nesīs.


Pareizi izstrādāta digitālā mārketinga stratēģija uzlabo uzņēmuma izaugsmes iespējas un ļauj ātrāk sasniegt vēlamos rezultātus. Ja arī Jūs vēlaties nodrošināt pārliecinošus rezultātus savam uzņēmumam un tā attīstībai, droši sazinieties ar mums un piesakieties konsultācijai ar nozares speciālistiem.

1,064 views0 comments

ความคิดเห็น


bottom of page