top of page

Digitālā mārketinga

stratēģijas izveide

Ielieciet stabilus pamatus visām jūsu uzņēmuma digitālajām aktivitātēm.

   Integrēta digitālā mārketinga stratēģija ir visu uzņēmuma digitālajā vidē veikto aktivitāšu pamatā. Tā ļauj vienmēr skaidri apzināties, ar kādu mērķi un kādu sagaidāmo rezultātu tiek veikta tā vai cita darbība.

Mēs palīdzēsim jūsu uzņēmumam izveidot tādu digitālā mārketinga stratēģiju, kas skaidri definēs, ar kādu kanālu, instrumentu un ziņojumu palīdzību vislabāk sasniegt jūsu izvirzītos komunikācijas un biznesa mērķus.

strategy_image.png

Stratēģijas izveides ietvaros mūsu speciālisti veiks tirgus izpēti un jūsu piedāvājuma salīdzinājumu ar konkurentiem. Tas palīdzēs labāk izvēlēties jūsu produkta vai pakalpojuma pozicionējumu, kā arī atrast precīzākos mārketinga ziņojumus efektīvai klientu uzrunāšanai.

Investējot laiku un resursus kvalitatīvas digitālā mārketinga stratēģijas izstrādē, ir iespējams panākt vairākus būtiskus uzlabojumus jūsu kampaņu rezultātos.

Vislabākā stratēģija nesniegs cerēto rezultātu, ja tā paliks tikai uz papīra. Tādēļ Top Media savām stratēģijām pievieno rīcības plānu iespējami ātrai izvirzīto mērķu sasniegšanai. 

Rīcības plāns izvirzīto mērķu sasniegšanai

Digitālā mārketinga jaunākajiem standartiem un jūsu nozares labākajai praksei atbilstoši, konkrēti ieteikumi jūsu mājaslapas, mārketinga materiālu, ziņojumu un KPI uzlabošanai.

Labākajai praksei atbilstoša pieeja

Skaidrība par tirgus situāciju un konkurentiem

Kā šī stratēģija palīdzēs jūsu biznesam?

Digitālā mārketinga stratēģija ietver:

  • Klienta produkta vai pakalpojuma tirgus izpēti ar datiem no publiskiem un ekskluzīvi Top Media kā Google eksporta aģentūrai pieejamiem datu avotiem, parādot klienta industrijas tendences, potenciālu un konkurences līmeni;

  • Klienta konkurentu mārketinga stratēģiju izpēti un klienta pozīcijas identificēšanu pret konkurentiem, ietverot arī konkurentu mārketinga materiālu un komunikācijas stila analīzi;

  • Reģionālo, sociālo, valodu un citu aspektu analīzi pareizai mārketinga komunikācijas kanālu izvēlei;

  • Industrijas labākās prakses un piemērojamo digitālā mārketinga stratēģiju īsu apskatu;

  • Klienta mājas lapas vispārīgu lietojamības (UX) auditu un rekomendācijas, konkurentu mājas lapu analīzi un salīdzinājumu;

  • KPI definēšanu pēc labākajām performance mārketinga standartiem;

  • Rīcības plānu ar 3 dažādām budžetu variācijām - kā arī laika plānu ar aptuvenu izmaksu uzmetumu izvēlētajiem komunikācijas kanāliem, lai sniegtu klientam iespēju pašam izvēlēties investīciju apjomu un sagaidāmos rezultātus.

strategy_2.png

Pasūtiet individuālu digitālā mārketinga stratēģiju arī savam uzņēmumam

Mūsu klientu veiksmes stāsti

bottom of page