top of page

Digitālā mārketinga audits

Uzlabojiet savu interneta reklāmas kampaņu rezultātus un analītikas datu kvalitāti.

   Lielai daļai uzņēmumu jebkurā brīdī ir aktīvas viena vai vairākas digitālā mārketinga kampaņas trīs, piecos vai pat desmit kanālos. Šīm kampaņām, kuras var administrēt gan aģentūras, gan paša uzņēmuma darbinieki, tiek tērēti lieli līdzekļi. Tomēr tikai ļoti retu uzņēmumu vadītāji ar pārliecību var apgalvot - mēs zinām, ka šī nauda tiek izmantota maksimāli efektīvi un atbilstoši jaunākajām digitālā un performance mārketinga vadlīnijām.

  Tāpat vairums digitāli aktīvo uzņēmumu izmanto Google Analytics datu analīzes sistēmu savu digitālā mārketinga aktivitāšu rezultātu - apmeklējumu, pieteikumu un pirkumu - uzskaitei. Taču Top Media pieredze liecina - 70% gadījumu šī uzskaite netiek veikta pilnvērtīgi, kas nereti noved pie zemas datu kvalitātes un uz to pamata pieņemtiem nepareiziem biznesa lēmumiem.

   

   Lai palīdzētu labāk izprast faktisko situāciju jūsu uzņēmuma interneta reklāmu kampaņās, kontos, ko izmantojat to pārvaldībai, kā arī Google Analytics iestatījumos un atskaitēs - Top Media saviem klientiem piedāvā digitālā mārketinga audita pakalpojumus - Interneta reklāmu kontu auditu un Google Analytics konta auditu.

   Lai palīdzētu labāk izprast faktisko situāciju jūsu uzņēmuma interneta reklāmu kampaņās, kontos, ko izmantojat to pārvaldībai, kā arī Google Analytics iestatījumos un atskaitēs - Top Media saviem klientiem piedāvā digitālā mārketinga audita pakalpojumus - Interneta reklāmu kontu auditu un Google Analytics konta auditu.

audit.jpg

Kā audits palīdzēs jūsu biznesam?

Faktos balstīta pārliecība par šābrīža situāciju

Cilvēkiem, kuru ikdiena nav saistīta ar lielu datu masīvu analīzi, visbiežāk ir grūti iedziļināties un izprast procesus, kuri norit interneta reklāmu kontos un kampaņās. Mūsu analītikas profesionāļu veiktssituācijas izvērtējums ļaus objektīvi novērtēt jūsu uzņēmuma aktuālo digitālo mārketinga aktivitāšu efektivitāti un to rezultātu mērīšanas kvalitāti.

Skaidri ieteikumi nekavējošai situācijas uzlabošanai

Ja jūsu kampaņas vai analītika šobrīd nedarbojas 100% efektīvi, Top Media speciālisti sagatavos skaidri pamatotus, praktiskus ieteikumus tūlītējai situācijas uzlabošanai. Mūsu pieredzē ir gadījumi, kad pat pavisam niecīgas izmaiņas kontu vai kampaņu konfigurācijā atnes ļoti nozīmīgu rezultātu uzlabojumu pārdošanas rezultātos.

Ilgtermiņa vadlīnijas kampaņu pārvaldībai un rezultātu mērīšanai

Vislielāko pievienoto vērtību kvalitatīvi dati sēj dot ilgākā laika posmā, jo tad tos ir iespējams izmantot salīdzināšanai, tendenču noteikšanai, nākotnes notikumu scenāriju prognozēšanai un pamatotu biznesa lēmumu pieņemšanai. Auditu rezultātā jūs iegūsiet vērtīgas vadlīnijas, kuras palīdzēs kvalitatīvi pārvaldīt jūsu interneta reklāmu kampaņas un datus ilgtermiņā.

Interneta reklāmas kontu audits

Ja šaubāties par savu šābrīža interneta reklāmu efektivitāti vai arī vēlaties pārliecināties, ka izvēlētie partneri ir izdarījuši visu iespējamo, lai jūsu reklāmas sasniegtu maksimālo iespējamo rezultātu, piedāvājam veikt jūsu reklāmas kontu (Google Ads, Bing Ads, Facebook Ads) auditu.

Mūsu vispieredzējušākie digitālā mārketinga profesionāļi rūpīgi​ iedziļināsies jūsu reklāmas kampaņu tehniskajos uzstādījumos un saturiskajā koncepcijā, izvērtējot to atbilstību nozares standartiem, jaunākajām reklāmas platformu vadlīnijām, kā arī izvirzītajiem mārketinga mērķiem.

Audita rezultātā saņemsiet detalizētu situācijas novērtējumu un ieteikumu sarakstu, kuru īstenošana palīdzēs uzlabot jūsu kampaņu rezultātus gan īstermiņā, gan ilgākā laika posmā.

audit_2.png

Google Analytics kontu audits

Jūsu uzņēmuma Google Analytics konts saņem un uzglabā visu svarīgāko informāciju par īstenoto digitālā mārketinga aktivitāšu sasniegtajiem rezultātiem. Šie dati palīdz pieņemt nozīmīgus biznesa lēmumus, tādēļ ir kritiski svarīgi, lai uz datu kvalitāti varētu paļauties. Lai jūs varētu būt par to droši, piedāvājam veikt uzņēmuma Google Analytics konta auditu.

Mūsu datu analītikas eksperti veiks jūsu Google analytics konta uzstādījumu detalizētu izpēti un novērtējumu, pārliecinoties, ka visi nepieciešamie dati no dažādiem kanāliem tiek korekti saņemti, saglabāti un interpretēti. Audita rezultātā saņemsiet detalizētus ieteikumus datu kvalitātes uzlabošanai.

google_analytics.jpg

Pasūtiet digitālā mārketinga auditu arī savam uzņēmumam

Mūsu klientu veiksmes stāsti

bottom of page