top of page
  • Writer's pictureTop Media

Jaunā datu aizsardzības regula (GDPR)

Vispārīgās datu aizsardzības regulas jeb General Data Protection Regulation (GDPR) piemērošana Latvijā, ko nosaka Personas datu apstrādes likums, tiks uzsākta 2018. gada 25. maijā, paredzot vienādus noteikumus personas datu aizsardzībai visā Eiropas Savienībā (ES).

Regulu piemēros jebkuram uzņēmumam, struktūrai vai organizācijai, kas apstrādās vai uzglabās ES dzīvojošu identificējamu fizisku personu datus. To var piemērot arī fiziskām personām, kas veic datu apstrādi komerciāliem vai profesionāliem nolūkiem.

Datu aizsardzības regula radīta ar mēķi aizsargāt fizisku personu datus un to apriti ES.

Jau šobrīd uzņēmumi ir sākuši sagatavošanās darbus –  atjauno un pielāgo datu bāzes, pievieno mājas lapām paziņojumus par sīkfailu (cookies) un Privātuma politikas (privacy policy) uzstādījumiem, veic papildus drošības pasākumu ieviešanu, informē klientus par pārmaiņām, kas saigaidāmas pēc regulas stāšanās spēkā.

Tomēr, šobrīd vēl ir tik daudz neskaidru jautājumu un problēmu, kas rada ar vien lielāku jucekli. Viena no problēmām ir nekonkrētība, jo nav skaidru nosacījumu, kas ir droša datu apstrāde un uzglabāšana.

Atbildīgā iestāde, kas uzraudzīs procesu – Datu valsts inspekcija – tie piemēros sodus un sekos līdzi pārkāpumiem.
 

Klienta piekrišana un datu minimizēšana

Par pamatu jaunajai regulai ir klienta informēšana un piekrišanas saņemšana. Indivīdam, kas devis piekrišanu operēt ar saviem datiem:

  1. jādod iespēja atteikties vai atsaukt savu piekrišanu to datu izmantošanai, neradot nekādus zaudējumus vai nepiemērojot sankcijas;

  2. jāsniedz informācija, kā tieši šie dati tiks izmantoti un kādu ietekmi tas var atstāt;

  3. jāsniedz paziņojumi par izmaiņām datu uzglabāšanā.

Datu minimizēšana

Solis, kas būtiski var ietekmēt un atvieglot darbības ar datiem ir datu minimizēšana. Tas nozīmē uzkrāt pēc iespējas mazāk datu. Skaidri ir jāsaprot, kādi dati tiešam ir nepieciešami un vai visi dati, kas tiek uzkrāti vispār ir nepieciešami. Sastādot formas, kurās klienti ievada savus datus, ieteicams pārdomāt, kuri dati tiešām tiks izmantoti un kuri tiek uzkrāti, piemēram, ieraduma pēc.

 

Google un datu regula

Google pārstāvji vienmēr ir uzsvēruši, ka dati, kas sniegti, pie tiem ir drošībā. Arī gatavojoties pārmaiņām, ko nesīs jaunā regula, Google atgādina:

‘Klientu un sadarbības partneru datu drošība ir mūsu prioritāte.’

Gadu gaitā Google komanda strādājuši ciešā sadarbībā ar Eiropas Datu aizsardzības iestādēm, lai privātuma uzstādījumi un datu uzglabāšana būtu prasībām atbilstoša. Lai datu uzglabāšanas process atbilstu jaunajiem noteikumiem, Google uzlabos un piemēros līgumus, kas saistīti ar visām platformām – AdWords, DoubleClick, Google Analytics u.c.

Vairāk lasi – Privacy Google

 

Sociālie tīkli – komunikācijas kanāls, lai izglītotu

Labā ziņa tiem, kas izmanto Facebook, LinkedIn, Whatsapp, Twitter un citus sociālos tīklus – tajos automātiski ir iekļauti paziņojumi par datu konfidencialitāti, par to mārketinga speciālistiem nebūs jāauztraucās. Saistībā ar sociālajiem tīkliem, mārketinga speciālistu uzdevums būs informēt un izglītot, par pārmaiņām, to ietekmi un klientu tiesībām. Tādēļ labākais lēmums ir izmantot sociālos tīklus, lai sniegtu vienkāršotu, saprotamu informāciju par norisēm, kas saistītas ar jauno regulu.

 

Avots: DVI 

Ja arī Jūs vēlaties savam uzņēmuma izveidot veiksmīgu mārketinga stratēģiju un veiksmīgi komunicēt ar auditoriju sociālajos tīklos, sazinieties ar mūsu speciālistiem un kopīgi atradīsim Jums piemērotākos risinājumus.

97 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page