top of page
  • Writer's pictureTop Media

Digitālā mārketinga audits - īsākais ceļš uz efektīvākām kampaņām

Updated: Apr 15

Lielai daļai uzņēmumu jebkurā brīdī ir aktīvas viena vai vairākas digitālā mārketinga kampaņas trīs, piecos vai pat desmit kanālos. Šīm kampaņām, kuras var administrēt gan aģentūras, gan paša uzņēmuma darbinieki, tiek tērēti lieli līdzekļi. Tomēr tikai retais vadītājs ar pārliecību varēs apgalvot - es zinu, ka šī nauda tiek izmantota maksimāli efektīvi. Palīdzēt iegūt šo pārliecību var īpašs pakalpojums - profesionāļu veikts jūsu uzņēmuma digitālā mārketinga audits.Izpētīt, novērtēt un uzlabot var ikvienu digitālā mārketinga kopainā ietilpstošu procesu. Tomēr Top Media pieredzē vislielāko ietekmi uz uzņēmuma biznesa rezultātiem ir devusi fokusēšanās divos virzienos, kurus kā pakalpojumu auditēt piedāvājam arī saviem klientiem. Tie ir Interneta reklāmas kontu audits un Google Analytics konta audits. Šo auditu mērķis ir vienkāršs - ar ārējo ekspertu palīdzību novērtēt esošo situāciju un saņemt konkrētus ieteikumus nepieciešamo uzlabojumu veikšanai.

Digitālā mārketinga audita procesu var salīdzināt ar ārsta konsultāciju - sākotnēji tiek veikta diagnostika un tikai tad sniegti padomi, kā uzlabot veselību, vai izrakstītas receptes iespējami operatīvai konstatēto slimību ārstēšanai.

Jāpiemin, ka mārketinga audita veikšanai ir tieša un nereti arī nekavējoša ietekme uz auditēto uzņēmumu biznesa rezultātiem. Vienam no mūsu klientiem, pēc audita rekomendāciju ieviešanas, mājaslapā saņemto pieteikumu apjoms palielinājās 4 reizes, saglabājot iepriekšējo reklāmas budžetu, kamēr citam izdevās par 40% samazināt viena pieteikuma izmaksas.


Interneta reklāmas kontu audits


Visās populārākajās digitālajās platformās (Google, Facebook, Twitter, Bing, LinkedIn, u.c.), ir pieejami īpaši konti, kas tiek izmanti, lai reklāmdevējs varētu administrēt savas šajā platformā izvietotās reklāmas kampaņas. Tajos parasti rosās uzņēmuma digitālā mārketinga speciālisti vai piesaistītā aģentūra. Uzsākt reklamēšanos internetā ir ļoti vienkārši, savukārt darīt to kvalitatīvi un efektīvi - visnotaļ sarežģīti. Realitātē tas nozīmē to, ka uzņēmuma vadībai parasti nav nepieciešamo zināšanu, lai novērtētu sava digitālā mārketinga un to īstenojošo speciālistu vai aģentūras darba kvalitāti un atbilstību nozares labākajai praksei.


Tādēļ audits ir ātrs un drošs veids, kā saņemt neatkarīgu novērtējumu un ieteikumus īstermiņā un ilgtermiņā ieviešamiem uzlabojumiem. Tā ietvaros Top Media reklāmas platformu sertificētie eksperti iedziļinās kontu iestatījumos, kampaņu struktūrā, novērtē izvēlēto reklāmu veidu, mērķēšanas parametru un ziņojumu atbilstību izvirzītajiem mārketinga un biznesa uzdevumiem, kā arī jaunākajām platformu vadlīnijām un nozares standartiem.


“Veicot auditus, bieži redzam, ka kontos ir nepilnvērtīgi iestatīta rezultātu uzskaite un kampaņu automatizācija, kas neļauj kampaņas gaitā korekti veikt tās optimizāciju un sasniegt optimālu rezultātu. Tāpat regulāri sastopamies ar minimālu auditorijas segmentēšanu vai tās neizmantošanu, kā arī nepilnvērtīgi izmantotu remārketingu. Google Ads kontos reklāmdevēji pārmaksā par sliktas kvalitātes atslēgvārdiem un reklāmu izvietojumiem, kamēr labus rezultātus uzrādošie nesaņem pietiekamu budžetu. "

"Neiedziļinoties detaļās, cilvēkam, kura ikdiena nav darbs ar šiem uzdevumiem, var šķist, ka viss ir kārtībā, tomēr padziļināta analīze gandrīz vienmēr atklāj būtisku potenciālu rezultātu uzlabošanai,” par reklāmu kontu auditā visbiežāk atklātajām nepilnībām stāsta Top Media vadītājs Mārtiņš Kažemaks.

Google Analytics kontu audits


Jūsu uzņēmuma Google Analytics konts no jūsu mājaslapas un citiem datu avotiem saņem un uzglabā visu svarīgāko informāciju par īstenoto digitālā mārketinga aktivitāšu sasniegtajiem rezultātiem. Šie dati palīdz pieņemt nozīmīgus biznesa lēmumus, tādēļ ir kritiski svarīgi, lai uz to kvalitāti varētu paļauties.

Īstenojot Google Analytics kontu auditu, Top Media analītikas eksperti pēta kontu struktūru un iestatījumus, novērtē jūsu iegūto datu integritāti un atskaišu kvalitāti, kā arī to, vai netiek pārkāpti Google noteikumi, uzglabājot personas identificējošus datus. Tāpat tiek izvērtēti apmeklējumu nodrošinošie kanāli un identificētas nepietiekami izmantotās iespējas. Klients saņem rekomendācijas Google Analytics konta struktūras uzlabošanai, optimālu makro un mikro mērķu noteikšanai, un atskaišu kvalitātes uzlabošanai. Tāpat tiek piegādāta arī informācija par attiecīgās nozares labākajām praksēm apmeklējuma palielināšanai un konversiju rādītāju uzlabošanai.


“Efektīva un noteikumiem atbilstoša datu ievākšana un analīze nav vienkāršs uzdevums, tādēļ, veicot auditus, regulāri sastopamies ar plašu problēmu spektru,” atklāj Mārtiņš Kažemaks. “Bieži redzam, ka nav savienoti uzņēmuma Google Analytics un Google Ads konti. Daudzi uzņēmumi, kuri savā lapā veic pārdošanu, nav pieslēguši Google Analytics īpašo e-komercijas uzskaiti un neizmanto tās piedāvātās iespējas. To visu mēdz papildināt neloģiska analītikas datu hierarhija, kas apgrūtina datu analīzi un kopainas iegūšanu. Tomēr visbiežākā nepilnība ir nepareiza rezultātu uzskaite - konversijas tiek pieskaitītas nepareizajiem reklāmas kanāliem, kā dēļ var netikt veiktas pietiekošas investīcijas lielāko atdevi nesošajos virzienos. Tas, savukārt, var novest pie situācijas, kurā ilgstošu izaugsmi dažu nelielu analītikas konfigurācijas izmaiņu rezultātā nomaina straujš kritums, kā to nesen novērojām vienā no veiktajiem auditiem.

Viens nevietā ielikts ķeksītis analītikas iestatījumos var būtiski ietekmēt online pārdošanas rezultātus.

Ar ko jārēķinās audita pasūtītājam?


Top Media digitālā mārketinga audita ziņojumu iespējams saņemt vienas līdz divu nedēļu laikā. Savukārt projekta izmaksas nosaka auditējamo kontu daudzums un struktūras sarežģītība. Uzņēmumam, kura pamatdarbība ir e-komercija, parasti būs gan daudz vairāk digitālo reklāmu, gan būtiski sarežģītāka analītikas konfigurācija kā, piemēram, juristu birojam. Mūsu Google Analytics audita cenas ierasti sākas no 300 eiro, savukārt reklāmu kontu auditam - no 500 eiro, taču vēl līdz maija beigām, īpašā piedāvājuma “Vakcīna pret dīkstāvi” ietvaros, uzņēmumiem piedāvājam šo pakalpojumu ar 50% atlaidi.

Top Media īstenots audits ir lielisks veids, kā noskaidrot patieso šābrīža situāciju uzņēmuma digitālās reklāmas vai analītikas kontos. Tomēr audita veikšana pati par sevi neatrisina identificētās nepilnības. Lai panāktu reālus uzlabojumus reklāmas kampaņu biznesa rezultātos, pasūtītājam ir jābūt gatavam praksē ieviest ieteiktās izmaiņas.
 

Ja arī jūsu uzņēmums vēlas efektīvāk tērēt reklāmai internetā atvēlēto budžetu, aicinām sazināties ar mūsu speciālistiem, lai vienotos par jūsu digitālās reklāmas un/vai Google Analytics kontu auditu. Zvaniet +371 25705777 vai rakstiet uz info@topmedia.lv!

459 views0 comments

Comments


bottom of page