top of page
 • Writer's pictureTop Media

ROI – Ienākumi no Investīcijām – Formulas un to Izmantošana

ROI (return on investment) jeb ienākumi no investīcijām ir aprēķins iegūtajai peļņai no katra veiktā ieguldījuma. Peļņa, kuru saņemat savā bankas kontā vai portfolio izteiksmē, tiek aprēķināta procentuāli no ieguldijuma atdeves. ROI formula:

Neto Peļņa / Investīcijas * 100

ROI aprēķins mārketinga kampaņām var būt diezgan sarežģīts, jo Jums var būt daudz mainīgie lielumi gan peļņas, gan investīciju (izmaksu) pusē. Tomēr ROI formulas izprašana ir ļoti būtiska, ja vēlaties sasniegt labākos iespējamos rezultātus no mārketinga investīcijām.

Aprēķinot mārketinga ROI, sarežģītākā daļa ir noteikt, kāds būs Jūsu ieguvums un kāds ir Jūsu patiesais ieguldījums. Piemēram, daudzi reklāmdevēji par peļņu uzskata:

 1. Kopējos ieņēmumus, kas saņemti no mārketinga kampaņām (vai arī bruto ieņēmumi vai apgrozījums, atkarībā no Jūsu uzņēmuma veida);

 2. Bruto peļņu –  ieņēmumi mīnus izmaksas, kas rodas, lai saražotu/piegādātu produktu vai pakalpojumu klientam. Daudzi reklāmdevēji izmanto uzņēmuma COG (cost of goods sold) jeb pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, kuras atskaita no kopējiem ienākumiem.

 3. Neto peļņu, kas ir bruto peļņa mīnus izmaksas.

Runājot par investīcijām, reklāmdevēji var droši norādīt mediju izmaksas kā mārketinga investīcijas. Tomēr nereti rodas jautājums, kādas vēl izmaksas būtu nepieciešams iekļaut šajā kategorijā? Zemāk uzskaitīti daži no izmaksu veidiem, ar ko Jūs varētu saskarties, realizējot savu kampaņu, un ko varētu klasificēt, kā investīcijas:

 1. Radošā darba izmaksas;

 2. Drukāšanas izmaksas;

 3. Tehniksās izmaksas (piemēram, e-pasta platformas, mājaslapas kodēšana u.tml.);

 4. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas.

Mārketinga ROI formula

Viena no pamatformulām, kurā iekļauta bruto peļņa, kampaņas laikā pārdotās vienības un mārketinga kampaņas investīcijas –

(Bruto peļņa – Mārketinga Investīcijas) / Mārketinga Investīcijas

Jūs varat izmantot arī Customer Lifetime Value (CLV) jeb pircēja ilgtermiņa vērtību bruto peļņas vietā. CLV ir Jūsu uzņēmuma peļņas apjoms no viena klienta vai klietnu kopuma visa mūža garumā kopā.


(Pircēja Ilgtermiņa vērtība – Mārketinga Investīcijas) / Mārketinga Investīcijas

Mārketinga izmaksas parasti tiek pieskaitītas pie pārdošanas un vispārīgajiem izdevumiem (jebkuras mazās ekstras, kurām tiek tērēts kopējais fonda budžets). Daži uzņēmumi tās neieskaita ROI aprēķinā, lai nonāktu pie iespējami precīzāka peļņas rādītāja par to, kādus rezultātus uzņēmumam ienes mārketinga kampaņas.Labākajā gadījumāNeitrālajā gadījumāSliktākajā gadījumā

Jūs aprēķināt un sekojat līdzi ROI izmaiņām, aprēķinā iekļaujot visas mārketinga investīcijas.

Mārketinga kampaņas Jums nodrošina lielākos iespējamos ieņēmumus un laika gaitā Jums ir iespēja tos arvien palielināt.

Uzņemuma vadība un finanšu daļa izprot un piekrīt Jūsu pieņemtajiem lēmumiem, jo ir pieejami ticami dati, kas pierāda Jūsu veikto investīciju sniegto pozitīvo atdevi.

Jūs aprēķināt ROI, ņemot vērā tikai dažas no mārketinga investīcijām, kā arī rezultātu analīze netiek veikta regulāri.

Jums ir vispārējs priekšstats par to, kā darbojas investīcijas attiecībā viena pret otru, taču nespējat noteikt precīzu atdevi. Grūtākos finansiālos laikos Jūsu kampaņu budžets tiek samazināts.

Jūs nemērat atdevi no ieguldītajām investīcijām. Mārketings tiek uztverts tikai kā izmaksas, nevis investīcijas.

Jūsu uzņēmums nav pārliecināts par to, kas darbojās un kas nē, tādēļ Jums ir grūti noteikt un sasniegt uzņēmuma mērķus.


Mārketinga investīciju atdeves mērīšana būtu nepieciešama ikvienam uzņēmumam, jo Jūs tomēr vadāt biznesu, lai gūtu peļņu. Ja Jūsu pārdošanas process ir garš un sarežģīts, tad varat vienkāršot savu ROI aprēķinu. Tomēr atcerieties – pat vienkāršots ROI aprēķins ir noderīgāks, nekā nekāds aprēķins.

Finanšu formulas

Kas Jums būs nepieciešamas, lai Jūs varētu aprēķināt ROI ?

 1. Pārdoto produktu/ pakalpojumu izmaksas – izmaksas, lai Jūs fiziski spētu ražot preci vai pakalpojumu;

 2. Mārketinga investīcijas – parasti tajās iekļauj tikai mediju izmaksas. Ražošanas izmaksas un darbinieku ieguldītais laiks netiek ņemts vērā, lai gan atseviķos gadījumos aprēķinā ir labāk iekļaut visas ieguldītās investīcijas.

 3. Ieņēmumi – ieņēmumu aprēķināšana vienai kampaņai var būt diezgan sarežģīts process, it īpaši, ja vienlaicīgi tiek vadītas vairākas kampaņas un Jūsu pārdošanas process ir garš. Šajā gadījumā,lai aprēķinātu šo rādītāju, varat vērsties pēc palīdzības pie Jūsu finanšu daļas.

Katrs uzņēmums  šos rādītājus aprēķina dažādi, tādēļ noteikti konsultējieties ar finanšu nodaļu vai grāmatvedi par šo rādītāju aprēķināšanas metodēm Jūsu uzņēmumā.

Nosakiet ROI slieksni

Nosakiet ROI mērķi visam savam budžetam un individuālām kampaņām. Nosakiet ne tikai ROI “griestus”, bet arī “grīdu”. Nosakot mērķus, Jūs varat detalizētāk vadīt budžeta sadalījumu. Ja Jūsu kampaņa nesasniedz mērķi, neturpiniet to. Ja nespējat kampaņai palīdzēt tikt pāri noteiktajam slieksnim, samaziniet kampaņas budžetu un ieguldiet to efektīvākās kampaņās.

Mārketinga budžets

Kad Jums ir izvirzīts ROI mērķis un gada ieņēmumu/peļņas mērķi, Jūs varat aprēķināt, cik lielu naudas summu Jums vajadzētu tērēt mārketingam. Nosakot budžetu, Jūs varēsiet būt pārliecināts par to, ka tērējat pareizo naudas summu, lai sasniegtu savus mērķus.

Aprēķiniet ROI kampaņām, sekojiet līdzi un uzlabojiet rezultātus

Izmantojiet ROI aprēķinus, lai pastāvīgi uzlabotu savas kampaņas. Veiciet ekspermentus, lai noskaidrotu, kuras no kampaņām Jums sniedz labākos rezultātus pret veikto ieguldījumu un investējiet tieši šajās kampaņās.

Top Media piedāvā PPC mārketinga un reklāmas iespējas visos četros populārākajos PPC kanālos – Google Adwords, Yandex, Bing un Facebook. Mājaslapas optimizācija, kvalitatīvas reklāmas, piemērotu atslēgvārdu atlase un regulāra reklāmas kontu optimizācija spēj uzlabot Quality Score rādītājus, ļaujot ātrāk sasniegt vēlamās pozīcijas organiskajos, PPC (pay-per-click) rezultātos, kā arī uzlabot Jūsu uzņēmuma ROI. Ja arī Jūs vēlaties nodrošināt pārliecinošus rezultātus savam uzņēmumam vietējā un starptautiskajā tirgū, droši sazinieties ar mums un piesakieties konsultācijai ar nozares speciālistiem.

Avoti:  MarketingMO

1,311 views0 comments

Comments


bottom of page