top of page
  • Writer's pictureTop Media

5 mīti par SEOSEO (Search engine optimization) jeb meklētājprogrammas rezultātu optimizācija, tāpat kā digitālā vide nemitīgi mainās. Lielu iespaidu uz SEO procesiem atstāj Google sistēmas uzlabojumi, kas ietekmē algoritmu pēc kura mēra SEO efektivitāti.

Esam apkopojuši 5 mītus par to, kas ietekmē SEO.

 Agrāk bija būtiski mājas lapas saturu veidot, iekļaujot precīzus atslēgas vārdus. Šobrīd Google izmanto RankBrain – algoritmu, kas strādā ar mašīnu apmācības procesu. Tas atlasa ne tikai atslēgas vārdus, bet arī to dažādas variācijas un kombinācijas. Vairs nav būtiski iekļaut vienu galveno atslēgas vārdu, lai iegūtu augstākus SEO rezultātus, jo auditorijas meklēšanas paradumi ir mainījušies – tie meklē garākus teikumus vai jautājumus, ne tikai vienu atslēgas vārdu.

 Lapa, kas pārpildīta ar saturu ne vienmēr ir labākais variants, ko izvēlēties, īpaši ja tā ir sākumlapa. Sākumlapas galvenais uzdevums ir sniegt galveno informāciju par uzņēmumu, tā darbības sfēru, pakalpojumiem, kontatktinformāciju un citu auditorijai svarīgu informāciju. Sākumlapu nav ieteicams izmantot par SEO instrumentu, šo uzdevumu labāk atstāt bloga sadaļai, kurā var ievietot krietni vairāk pielāgotā teksta.

 Ja Jūs pārstāvat biznesu, kas darbojas kādā noteiktā vietā – pilsētā, ciemā vai rajonā, lokālās meklēšanas optimizēšana ir lielisks instruments, lai piesaistītu auditoriju tuvākajā apkārtnē. Arī turpmāk Google pārstāvji solās uzlabot meklēšanas algoritmu tā, lai lokālo lapu saturu atrašanu, pielāgotu auditorijas meklēšanas paradumiem.

 Var šķist, ka attēli nav nozīmīgi SEO optimizēšanā, bet tie ir, precīzāk to nosaukumi, ko redz Google meklētājprogramma jeb alt text. Tas ir īss teksts, ko pievieno attēlam, lai pārbaudot satura atbilstību, meklētājprogrammas zinātu, kas attēlā redzams. Nepievienojot šos attēla aprakstus, var zaudēt vēl kādu papildus iespēju parādīties meklējuma rezultātos.

 SEO rezultātu uzlabošana ir komadas darbs – IT, mārketinga un satura nodaļām jāstrādā ciešā sadarbībā, lai nodrošinātu ar vien labākus rezultātus. Augstākā pozīcija meklētājprogrammās nav atkarīga tikai no lapas uzbūves, par ko atbild IT nodaļa vai bloga ierakstiem, ko nodrošina satura speciālisti. Tas ir kopums vairāku darbību, kuras veicot, iegūstami labākie rezultāti.

 

Ja arī Jūs turpmākajā darbībā vēlaties uzlabot savu SEO pieredzi un izmantot to savā labā, sazinieties ar mūsu komandu un kopīgi atradīsim Jums atbilstošāko risinājumu.

24 views
bottom of page