top of page
  • Writer's pictureTop Media

5 mārketinga kļūdas

2018. gads būs izaicinājums mārketinga speciālistiem, jo tas prasīs ne tikai jaunu pieeju ierastajām mārketinga darbībām, bet arī jaunāko tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu. Iepriekš stāstījām par veiksmīga mārketinga priekšnosacījumiem šajā gadā ( vairāk lasi te ) , bet būstiski ņemt vērā ne tikai labos piemērus, bet arī kļūdas, kuras iespējams pieļaut.

1.kļūda -Nepievērst uzmanību personalizācijas un individualizācijas jēgpilnai izmantošanai.

Par to, ka jāpievērš uzmanība personalizācijai, mārketinga speciālisti runā jau sen, tomēr joprojām jēgpilnas lietotāja pieredzes radīšana sagādā problēmas. Galvenais iemesls nav personalizācijas neesamība, bet gan tās virspusēja izmantošana. Ja Jums personalizācija nozīmē – masu komunikācijā, visiem klientiem nosūtīt vienu un to pašu ziņu, nomainot tikai uzrunu, tad šis ir īstais laiks, kad padomāt par pārmaiņām mārketinga stratēģijā. Šis ir laiks, kad auditorija ar vien vairāk novērtē kvalitatīvu, atbilstošu saturu, kas radīts tieši viņu vajadzīvām. Protams, tas prasa vairāk laika un resursu, toties rezultāti ir krietni labāki.

2.kļūda – Satura mārketings bez konkrētas stratēģijas.

Satura mārketings šobrīd ir īstais instruments, kas var palīdzēt nonākt auditorijas redzes lokā. Ne velti to aktīvi izmanto 94% mazo uzņēmumu un 93% bizness biznesam komunikācijas uzņēmumi. Tomēr, lai satura mārketings nekļūtu par bezmērķīgu satura radīšanu, būtiski ir izveidot stratēģiju, kas atvieglos ne tikai radošos procesus, bet arī komunikāciju ar auditoriju.

3. kļūda – Viena kanāla izmantošana.

Veiksmīgi uzņēmumi dara visu iespējamo, lai varētu izmantot pēc iespējas vairāk komunikācijas kanālu, izmēģinot ar vien jaunas iespējas un stratēģijas. Ir izpētīts, ka uzņēmumi, kas izmanto vairākus kanālus, ir pelnošāki nekā tie, kas aprobežojās ar vienu komunikācijas kanālu. Digitālā vide nepārtraukti attīstās, tādēļ komunikācijai ar mērķauditoriju, vissvarīgākais ir atbilstošu, jaunu mārketinga kanālu izmēģināšana un pielietošana.

4.kļūda –  E-pasta mārketings kā galvenais reklāmas rīks.

Bija laiks, kad e-pasta mārketingu izmantoja kā galveno mārketinga instrumentu. Šobrīd profesionāļi zina, ka e-pasta mārketings ir nozīmīgs auditorijas lojalitātes un jēgpilnu attiecību veidotājs, komunikācijā ar tiem, kas jau izrādījuši interesi par konkrēto zīmolu vai uzņēmumu. Ja vēlaties veiksmīgi izmantot e-pasta mārketingu, pielietojiet to kā auditorijas iesaistes, nevis reklāmas rīku.

5.kļūda – Neapstrādāta satura nodošana auditorijai.

Viena no kļūdām, kas var ietekmēt vai pat iznīcināt satura mārketinga stratēģiju ir neapstrādāta satura publicēšana. Tas nozīme, ka saturs, kas nav līdz galam pielāgots vai radīts konkrētai auditorijai, tiek palaists komunikācijas kanālos. Lai izvairītos no šādas situācijas, ir jāapsver –  kas varētu interesēt pircēju vai potenciālo klientu. Marketingā nozīme ir ne tikai kanālam, bet arī ziņai, kas tajos tiek nodota, tai jābūt skaidrai un pārliecinošai.

Ja arī Jūs 2018. gadā vēlaties izveidot veiksmīgu digitālā mārketinga komunikāciju, sazinieties ar mūsu komandu un kopīgiem spēkiem atradīsim Jums atbilstošākos risinājumus.

248 views0 comments

Opmerkingen


bottom of page